Przyszłość technologii ma nowe imię – Blockchain. Ale co tak naprawdę oznacza ten termin? Blockchain opiera się na rozproszonej bazie danych. Użytkownicy dzielą między sobą dane, a każda zmiana w tych danych wymaga uwierzytelnienia i zgody ze strony wszystkich użytkowników. W jaki sposób? Dane ułożone są w bloki. Przy zmianie zawartości bloku, do poprzedniego dodaje się nowy, aktualny blok. W ten sposób tworzy się łańcuch zaszyfrowanych i ułożonych w kolejności chronologicznej danych. Dane te nie mogą być modyfikowane bez zgody użytkowników Blockchain. Oznacza to, że baza danych nie jest uzależniona tylko od jednego użytkownika, ale od wszystkich korzystających z systemu, co sprawia, iż staje się bardziej bezpieczna.

Tłumaczenia? Zamawiaj online!

Zastosowania Blockchain

Do tej pory Blockchain był kojarzony przede wszystkim z Bitcoinem, ale też po prostu z kryptowalutami. W tym przypadku każdy blok łańcucha zawiera transakcje handlowe przesyłane z jednego portfela Bitcoin do drugiego. W ten sposób ruchy pieniądza nie są kontrolowane przez bank centralny, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych walut. Jednak Blockchain może mieć dziesiątki zastosowań, a niektóre również w dziedzinie  tłumaczeń tekstów online z jednego języka na drugi. Zobacz języki tłumaczeń dostępne w naszej ofercie.

Blockchain w świecie tłumaczeń online

Jednym z możliwych sposobów użycia Blockchain jest śledzenie procesu tłumaczenia w ramach świadczenia usług tłumaczeniowych online. Kiedy użytkownik wysyła tekst do przetłumaczenia, to różne osoby pracują nad tym projektem, począwszy od tłumaczy, a skończywszy na edytorach. Dzięki zastosowaniu Blockchain w procesie tłumaczenia użytkownik ma możliwość śledzenia trasy tekstu i w efekcie kontrolowania poszczególnych faz tłumaczenia, np. poprawiania ewentualnych błędów i proponowania korekt. W tym przypadku każdy blok łańcucha zawierałby dane powiązane z tłumaczonym tekstem. Na każdym etapie, od pierwszego tłumaczenia do rewizji końcowej, za każdym razem gdy zostaje wprowadzana zmiana powodująca modyfikację tłumaczenia, zostaje dodany nowy blok aktualizowany za pomocą nowych danych pochodzących od osoby, która nad nim pracowała. Użytkownik, który dokonał zamówienia tłumaczenia, czyli posiadacz klucza rozszyfrowującego ma wgląd do wszystkich bloków łańcucha, dzięki czemu może nawiązać kontakt z tłumaczem w celu poprawy jakości tłumaczenia.

Przykład opisany powyżej to tylko jeden z możliwych sposobów korzystania z Blockchain w branży tłumaczeń online. Inny polegałby na stosowaniu metod płatności opartych na kryptowalutach w celu zarządzania wynagrodzeniami tłumaczy. Na przykład niezależni tłumacze mieszkający w krajach rozwijających się, w których nie ma płatności online, takich jak PayPal, mogą otrzymywać wynagrodzenie w postaci kryptowalut, co przełożyłoby się na nowe możliwości zatrudnienia i zarobku.

Z Blockchain można korzystać również przy pracy z pamięcią tłumaczeniową, czyli stworzoną przez zawodowych tłumaczy bazą danych, zawierających segmenty przetłumaczonych na różne języki zdań, które wykorzystywane są później przy okazji nowych tłumaczeń. Dzięki Blockchain można połączyć różne pamięci tłumaczeniowe, tak aby system tłumaczenia neuronowego, taki jak ten stosowany przez Google Translate, mógł wybrać z bazy danych potrzebny fragment, wynagradzając od razu jego autora. Jak widać, kiedy mówimy o Blockchain, mówimy o przyszłości. Czy uda się go wdrożyć w życie? Czas pokaże.

Tłumaczenia? Zamawiaj online!