Na pewno słyszałeś o wielu polskich uczonych, artystach i wynalazcach znanych na całym świecie. Zazwyczaj mówi się o nich podczas szkolnych zajęć, wykładów czy spotkań naukowych. Co ciekawe, nie zawsze osoby te kojarzone są z naszym krajem, zwłaszcza przez obcokrajowców. Wynika to z tego, że w pewnym okresie swojego życia większość z nich opuściła Polskę, m.in. w celach edukacyjnych. Dowiedz się, gdzie Kopernik studiował prawo i w jakim kraju kształciła się Maria Skłodowska-Curie.

TURBOtłumaczenia dla studentów – załatwimy to!

Najważniejsze informacje na temat Mikołaja Kopernika

Jedną ze znanych osób, nie zawsze kojarzoną z naszym krajem jest Mikołaj Kopernik. Oto najważniejsze informacje, które powinieneś o nim wiedzieć:

  • to polski astronom – autor dzieła “O obrotach sfer niebieskich”;
  • jest twórcą teorii heliocentrycznej, zgodnie z którą to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi;
  • początkowo jego teoria nie była odbierana zbyt przychylnie. Przeczyła ona bowiem dotychczas znanemu modelowi wyjaśniającemu budowę świata;
  • nazywa się go ojcem współczesnej astronomii – jego odkrycie wyznaczyło kierunek wszystkich późniejszych badań;
  • był prawdziwym “człowiekiem renesansu” – działał jako astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz i ekonomista.

Gdzie Kopernik studiował prawo, a gdzie medycynę?

Ciekawym faktem o Mikołaju Koperniku jest to, że łącznie studiował on przez 12 lat (czyli trzy razy więcej niż przeciętny polski student). Swoje pierwsze studia rozpoczął na Akademii Krakowskiej, wybierając bardzo popularny w tamtych czasach kierunek – astronomię. Co ważne, ukończył on ów studia bez uzyskania żadnego tytułu. Wszystko dlatego, że planował on kontynuację nauki poza granicami kraju, mówiąc dokładniej we Włoszech. 

W tym właśnie celu, w 1496 roku, Kopernik wyjechał do Bolonii, gdzie studiował prawo. Następnie rozpoczął naukę w Padwie, gdzie studiował medycynę i uzyskał prawo do wykonywania zawodu. Uzyskał również tytuł doktora prawa kanonicznego. Nastąpiło to w Ferrarze. W międzyczasie przebywał w Rzymie, gdzie wygłaszał prywatne wykłady podważające założenia współczesnej astronomii oraz pracował jako prawnik w kancelarii papieskiej.

Maria Curie czy Maria Kiri?

Jak widzisz, Mikołaj Kopernik to naprawdę ciekawa postać. Bez wątpienia jest on jednym z najwybitniejszych bohaterów naszej polskiej historii. Oczywiście, oprócz niego znaczącą rolę odegrały również inne osobistości, m.in. Maria Skłodowska-Curie. Zanim przejdziemy do tego, kim była i czego dokonała, musimy wyjaśnić sobie jedną dość istotną sprawę. Otóż bardzo często pojawiający się zapis “Maria Kiri” jest nieprawidłowy – można go nazwać zapisem fonetycznym. Jedyna poprawna forma to oczywiście: “Maria Skłodowska-Curie”. Skoro formalności mamy już za sobą, przejdźmy dalej i dowiedzmy się o niej więcej.

Kim jest Maria Skłodowska-Curie?

Maria Skłodowska-Curie to polsko-francuska fizyczka i chemiczka. Prowadziła pionierskie badania nad promieniotwórczością. Jej dokonania sprawiły, że stała się prekursorką współczesnej radiochemii. Odkryła bowiem dwa nowe pierwiastki – polon i rad, czyniąc przy tym olbrzymi krok w kierunku rozwoju fizyki atomowej i terapii raka. Maria Curie była naprawdę niezwykłą osobą. Jako pierwsza kobieta w historii:

  • otrzymała nagrodę Nobla,
  • odebrała dwie nagrody Nobla z dwóch różnych dziedzin (fizyki i chemii),
  • uzyskała stopień doktora fizyki,
  • została profesorem na Uniwersytecie Paryskim.

Kiedy urodziła się Maria Skłodowska-Curie?

Jest to naprawdę zaskakujące, ponieważ Maria żyła w trudnych dla kobiet czasach. Zastanawiasz się pewnie, kiedy urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Na świat przyszła 7 listopada 1867 roku. Były to więc czasy, w których kobiety miały ograniczone prawa i nie mogły m.in. studiować na krajowych uczelniach. Mimo to Maria stawiła czoło ówczesnemu światu i odniosła olbrzymi sukces. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że do dziś dla wielu osób jest olbrzymią inspiracją. Jej historia i poglądy są naprawdę fascynujące i potrafią zaskoczyć.

Gdzie studiowała Maria Skłodowska-Curie?

Co do historii – warto dowiedzieć się, gdzie studiowała Maria Skłodowska-Curie. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, były to dość trudne czasy, które mocno ograniczały jej możliwości edukacji. Z początku Maria studiowała na tajnym Uniwersytecie Latającym w Warszawie. Następnie wyjechała do Francji, gdzie jako pierwsza kobieta w historii Sorbony zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii. Ukończyła dwa kierunki i otrzymała licencjat nauk fizycznych oraz licencjat nauk matematycznych.

Kto to jest Ignacy Jan Paderewski?

Podczas życia w Paryżu Maria Skłodowska-Curie spędzała czas nie tylko na nauce, ale i na grze w amatorskim teatrze. Na jednym z przedstawień poznała i zaprzyjaźniła się z Ignacym Janem Paderewskim. Co ciekawe, mężczyzna ten również odegrał ważną rolę w polskiej historii. Był nie tylko znanym pianistą, ale również kompozytorem, działaczem politycznym, politykiem i mężem stanu. Pełnił również funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych. Do jego największych zasług należy przywrócenie Polsce niepodległości poprzez podpisanie traktatu wersalskiego.

Gdzie studiował Ignacy Jan Paderewski? 

Jak widać, Ignacy Jan Paderewski to kolejna niezwykła osoba, która wzbudza podziw. Jego kariera, zarówno polityczna, jak i muzyczna jest bardzo ciekawa. Zacznijmy jednak od tego, gdzie studiował Ignacy Jan Paderewski. Otóż mężczyzna rozpoczął swoją naukę od warszawskiego Instytutu Muzycznego, gdzie studiował grę na fortepianie.

Był on osobą bardzo ambitną. Nie wystarczało mu to, że ów uczelnie ukończył on z odznaczeniem. Aby doskonalić swój warsztat, postanowił wyjechać na studia do Berlina. Tam poznał słynną polską aktorkę – Helenę Modrzejewską. Kobieta była zachwycona jego muzyką i podziwiała jego talent. Z tego właśnie powodu podarowała mu pokaźną sumę pieniędzy. Dzięki niej Paderewski mógł udać się do Wiednia i tam kontynuować swoje studia.

Wykształcenie znanych na całym świecie polaków

Jak już zapewne zauważyłeś, wszystkich wyżej wymienionych znanych Polaków łączy jedno – każdy z nich studiował za granicą. Nauka w innym kraju zawsze była czymś wyjątkowym, pozwalającym na zwiększenie wiedzy, poznanie języka i zetknięcie się z nową kulturą. Obecnie zapisanie się na studia za granicą jest dużo prostsze. Istnieje nawet kilka różnych możliwości np. program Erasmus. Zwłaszcza gdy ma się przy sobie TurboTłumaczy, dbających o profesjonalne tłumaczenia potrzebnych na zagraniczne uczelnie dokumentów.

TURBOtłumaczenia dla studentów – załatwimy to!