Kim jest tłumacz? To ktoś, kto zajmuje się przekładem wypowiedzi lub tekstu pisanego z jednego języka na drugi. Tłumaczem może być każda osoba, która posiada odpowiednie kompetencje tłumaczeniowe i językowe oraz ukończyła dowolne studia filologiczne. Może się ona zajmować tłumaczeniem tekstów i dokumentów, które nie mają oficjalnego charakteru lub są przeznaczone do własnego użytku. 

No dobrze, a więc do kogo trzeba się zwrócić z dokumentami urzędowymi? W takim przypadku przekładem zajmuje się tłumacz przysięgły. Kim jest tłumacz przysięgły, ile zarabia i jak nim zostać? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz.

Tłumaczenia przysięgłe online

Kim jest tłumacz przysięgły? Czym dokładnie się zajmuje?

Kim tak dokładnie jest ten cały tłumacz przysięgły? To osoba, która złożyła ślubowanie wobec ministra sprawiedliwości i zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych. Jest ona swego rodzaju urzędnikiem – za pomocą specjalnej pieczęci poświadcza ona autentyczność tłumaczenia i nadaje mu moc prawną. Zawód ten jest zaliczany do grona zaufania publicznego. Bardzo często jest kojarzony ze stabilnym zatrudnieniem i wysokimi zarobkami. Tłumacz przysięgły może działać zarówno dla osób prywatnych, jak i instytucji publicznych.

Zawód tłumacza przysięgłego i związane z nim uprawnienia

Czym tłumacz przysięgły różni się od zwykłego tłumacza? Głównie tym, że ma on o wiele więcej uprawnień. Tylko on może zająć się przekładem różnego rodzaju pism urzędowych. Do tego typu dokumentów można zaliczyć: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, faktury, zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia szkół, pisma sądowe oraz testament. Dlaczego teksty te nie mogą zostać zlecone zwykłemu tłumaczowi? Ponieważ w takim przypadku nie będą one posiadały mocy prawnej i nie zostaną uznane przez żadną instytucję. Tylko pieczęć tłumacza przysięgłego jest w stanie potwierdzić autentyczność tłumaczenia.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka obcego?

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Warunki, jakie trzeba spełnić, aby wykonywać ten zawód zostały określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, tłumaczem przysięgłym może zostać każda osoba fizyczna, która:

 • „ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
 • zna język polski,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • ukończyła studia wyższe,
 • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego – ustny czy pisemny?

Na czym polega taki egzamin? Po pierwsze, aby do niego przystąpić, należy odwiedzić stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i wypełnić odpowiedni formularz. Egzamin odbywa się w ciągu roku od złożenia dokumentów i składa się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Ta pierwsza polega na przetłumaczeniu 4 tekstów prawniczych i urzędowych. W ciągu 4 godzin dwa teksty są tłumaczone z języka obcego na język polski, a kolejne dwa w odwrotnym kierunku.

Część ustna polega na przetłumaczeniu 2 tekstów z języka obcego na język polski oraz na tłumaczeniu konsekutywnym wypowiedzi egzaminatora na język obcy. Koszt takiego egzaminu wynosi około 800 zł. Warto również wspomnieć o tym, że jego zdawalność jest stosunkowo niska (wynosi ona od około 20-30%). Co więcej, zdanie tego egzaminu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem tytułu tłumacza przysięgłego. W tym celu należy zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu uzyskania wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

Jakie są cechy idealnego tłumacza przysięgłego?

Oprócz wymogów formalnych tłumacz przysięgły powinien charakteryzować się sumiennością i starannością. Ważne, aby był on bezstronny i świadomy swojej odpowiedzialności. Obowiązuje go również zasada poufności. Taka osoba musi zachować w tajemnicy wszelkie informacje, z jakimi zapoznała się podczas wykonywania tłumaczenia.

Co ważne, chcąc wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), należy mieć odpowiednią wiedzę z zakresu języka prawnego i administracyjnego. Wymagana jest również wiedza z danej dziedziny. Tłumacze przysięgli dzielą się bowiem na tłumaczy medycznych, ekonomicznych itp. Dodatkowo taka osoba powinna stale rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe oraz szybko i w pełni poprawnie wykonywać powierzone jej zadania.

Jak rozliczane jest wynagrodzenie tłumacza przysięgłego? Od czego zależy wysokość stawek?

Przejdźmy teraz do najbardziej interesującej kwestii tego zawodu, czyli zarobków. Należy zauważyć, że są one bardzo zróżnicowane i tak naprawdę kształtuje je rynek. Ceny za tłumaczenie uwierzytelnione są ustalane indywidualnie z klientem i zależą one od:

 • czasu realizacji zlecenia,
 • popularności danej pary językowej,
 • specjalizacji tłumacza,
 • liczby zleceń,
 • miejsca, w jakim ma zostać zrealizowane tłumaczenie (biura tłumaczeń i inne organizacje zlokalizowane w dużych miastach mogą oferować o wiele wyższe stawki niż te znajdujące się w mniejszych miejscowościach).

Ile zarabia tłumacz przysięgły? Poznaj zarobki tłumacza języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego

W przypadku tłumaczeń zlecanych przez sądy i organy administracji państwowej sprawa wygląda nieco inaczej. Otóż to, ile zarabia tłumacz, jest dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2019 r. Zgodnie z nim, stawka za przetłumaczenie jednej strony wynoszącej 1125 zzs:

 • z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na język polski wynosi 34,50 zł,
 • z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuskiego lub rosyjski wynosi 45,11 zł,
 • z innego języka europejskiego (niż wymienione wyżej) na język polski wynosi 37,16 zł,
 • z języka polskiego na inny język europejski (niż wymienione wyżej) wynosi 53,07 zł,
 • z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim na język polski wynosi 45,11 zł,
 • z języka polskiego na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim wynosi 61,04 zł.

Tłumaczenia uwierzytelnione w TurboTłumaczeniach

Szukasz dobrego biura tłumaczeń, oferującego wysokiej jakości tłumaczenia uwierzytelnione? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. W TurboTłumaczeniach zajmujemy się tłumaczeniem różnego rodzaju dokumentów i posiadamy specjalistów z wielu różnych branż i specjalizacji. Działamy szybko i profesjonalnie i co najważniejsze – całkowicie online. Gwarantujemy poufność danych i wysoką jakość otrzymanego tłumaczenia. Nie zwlekaj i już teraz zamów bezpłatną wycenę.

Tłumaczenia poświadczone – wyceniaj i zamawiaj online

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest Tłumacz Przysięgły?

Tłumacz Przysięgły to osoba, która zdała egzamin państwowy i uzyskał zgodę na wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych. Posiada własną pieczęć i w świetle prawa jest traktowany jak urzędnik, a jego tłumaczenia są akceptowane przez polskie instytucje publiczne.

Ile zarabia Tłumacz Przysięgły w Polsce?

W przypadku tłumaczeń zlecanych przez sądy i organy administracji państwowej sprawa wygląda nieco inaczej. Otóż to, ile zarabia tłumacz, jest dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2019 r. Zgodnie z nim, stawka za przetłumaczenie jednej strony wynoszącej 1125 zzs:
– z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na język polski wynosi 34,50 zł,
– z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuskiego lub rosyjski wynosi 45,11 zł,
– z innego języka europejskiego (niż wymienione wyżej) na język polski wynosi 37,16 zł,
– z języka polskiego na inny język europejski (niż wymienione wyżej) wynosi 53,07 zł,
– z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim na język polski wynosi 45,11 zł,
– z języka polskiego na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim wynosi 61,04 zł.

Jak zostać Tłumaczem Przysięgłym?

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Warunki, jakie trzeba spełnić, aby wykonywać ten zawód zostały określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, tłumaczem przysięgłym może zostać każda osoba fizyczna, która:
– ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
– zna język polski,
– ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
– ukończyła studia wyższe,
– zdała egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Taka osoba musi ponadto zdać egzamin państwowy, aby otrzymać prawo wykonywania zawodu Tłumacza Przysięgłego.