Wielu uczniów marzy o tym, aby w przyszłości wyjechać na studia do USA. Nie ma się im co dziwić, tamtejsza edukacja wyróżnia się wysoką jakością, unikalnymi metodami nauczania i licznymi możliwościami na rozwój. Co więcej, znajduje się tam wiele cenionych na całym świecie uniwersytetów. Ukończenie jednej z tych prestiżowych uczelni pozwala na zdobycie cennego doświadczenia i wyróżnienia się na rynku pracy. Dodatkowo taki wyjazd pozwala poznać i zrozumieć kulturę amerykańską. Jest to wyjątkowa przygoda, która niesie za sobą wiele korzyści.

Chcesz studiować za granicą? Przetłumacz dokumenty aplikacyjne!

Struktura szkolnictwa wyższego i system nauki w USA

Jak wygląda szkolnictwo wyższe w USA? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Kontrolę nad systemem edukacji sprawuje tam rząd federalny. Program nauczania, przepisy, wymagania i koszt studiów są ustalane indywidualnie przez władzę określonego stanu. Co za tym idzie, znajdujące się w Stanach Zjednoczonych uniwersytety znacząco się od siebie różnią.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu studiowania na danej uczelni, warto jest więc odwiedzić jej stronę internetową i sprawdzić najważniejsze informacje, takie jak obowiązujący program nauczania czy przebieg procesu aplikacji. Mówiąc o strukturze szkolnictwa wyższego w USA, warto wspomnieć o tym, że jest ono podzielone na dwa poziomy: studia I stopnia (undergraduate) oraz studia II i III stopnia (graduate).

Jak wyglądają studia I stopnia (undergraduate)?

Studia I stopnia obejmują dwa programy – Associate i Bachelor. Ten pierwszy nie ma polskiego odpowiednika i jest oferowany przez mniejsze uczelnie typu community czy junior college. Zazwyczaj trwają one około 2 lat i kończą się uzyskaniem tytułu:

 • Associate of Arts (w przypadku przedmiotów humanistycznych),
 • Associate of Science (w przypadku przedmiotów ścisłych).

Po uzyskaniu jednego z tych tytułów można rozpocząć pracę w zawodzie lub kontynuować naukę na programie Bachelor. Zazwyczaj trwa on 4 lata i kończy się uzyskaniem tytułu Bachelor, będącego odpowiednikiem polskich studiów licencjackich. Studia te są oferowane na większości uniwersytetów. W ich trakcie studenci mogą brać udział w wielu dodatkowych kursach. Na drugim roku studiów wybierają oni jeden główny kierunek studiów (major) i trzy dodatkowe (minor). Taki system jest ciekawy i zdecydowanie odbiega od tego obowiązującego w Polsce. Pozwala on na rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Jak wyglądają studia II i III stopnia (graduate)?

Jak to wygląda w przypadku studiów II i III stopnia? Otóż po ich ukończeniu można uzyskać tytuły Master’s (odpowiednik polskich studiów magisterskich) lub Doctorate (odpowiednik polskiego tytułu doktora). Studia te są oferowane przez niemalże każdą amerykańską uczelnię. Programy Master’s trwają od roku do trzech lat. Aby je rozpocząć, wymagane jest posiadanie tytułu Bachelor. Z kolei programy Doctorate trwają zazwyczaj od 3 do 5 lat. Mogą na nie aplikować zarówno osoby, które uzyskały już tytuł Master, jak i te, które dopiero ukończyły studia I stopnia. Warto również wiedzieć o tym, że kierunki prawne i medyczne często podlegają nieco innym regulacjom.

Uniwersytety publiczne a uniwersytety prywatne

W Stanach Zjednoczonych, tak jak w Polsce, uczelnie dzielą się na:

 • publiczne (state universities),
 • prywatne (private universities).

Różnią się one od siebie wielkością. Uczelnie publiczne, nazywane również stanowymi, są na ogół większe od tych prywatnych. Te z kolei bardzo często mają większe środki finansowe, dzięki czemu mogą oferować wyższe stypendia.

Jakie uczelnie i kierunki są najpopularniejsze w USA?

Oczywiście, największą popularnością cieszą się tam uczelnie prywatne. Głównie ze względu na swój prestiż i światowy poziom. Zgodnie z rankingiem sporządzonym przez The World University Rankings, do najczęściej wybieranych amerykańskich uniwersytetów należą między innymi:

 • Massachusetts Institute of Technology (MIT),
 • Stanford University,
 • Harvard University,
 • California Institute of Technology – Caltech,
 • University of Chicago,
 • Princeton University,
 • University of Pennsylvania,
 • Yale University.

Jeżeli chodzi o najczęściej wybierane kierunki, to są nimi: inżynieria, medycyna i administracja biznesowa.

Jak wygląda rok akademicki w USA?

Zastanawiasz się, jak wygląda rok akademicki w USA? Otóż tamtejsze uczelnie funkcjonują na różne sposoby. Najczęściej trwają dwa semestry: jesienny i wiosenny. Ten pierwszy rozpoczyna się pod koniec sierpnia lub początku września i trwa do połowy grudnia. Z kolei semestr wiosenny rozpoczyna się na przełomie stycznia i lutego. Trwa on do maja. Jeżeli chodzi o przerwy w nauce, pojawiają się w okresie świąt Bożego narodzenia i trwają od 2 do 4 tygodni. Obowiązuje również przerwa wiosenna.

Warto też wiedzieć, że niektóre uczelnie w USA funkcjonują w trybie trymestralnym. Oznacza to, że rok akademicki dzielony jest tam na trzy semestry i każdy z nich trwa kwartał. Część ośrodków na poczet roku akademickiego zaliczają również opcjonalną sesję letnią, podczas której odbywają się zaliczenia.

Jak dostać się na studia w Stanach Zjednoczonych? Studia w USA dla Polaków

Jak widać, studia w Stanach Zjednoczonych wyglądają zupełnie inaczej, niż te w Polsce. Jak się na nie dostać? Po pierwsze, należy sprawdzić wymagania formalne uczelni, na którą chce się aplikować. Z reguły znajdują się one na stronach internetowych uniwersytetów. Najczęściej rekrutacja odbywa się poprzez złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów na platformie Common Application. Mimo to należy się upewnić, czy dana uczelnia nie stosuje jakiegoś innego systemu. Co więcej, aplikacje należy złożyć dużo wcześniej niż w Polsce, a mianowicie rok przez rozpoczęciem nauki (zazwyczaj w październiku).

Rekrutacja na studia w USA – egzaminy językowe i nie tylko

Aby móc rekrutować na studia w USA należy spełnić kilka wymagań. Mogą się one różnić w zależności od uczelni. W większości przypadków konieczne jest zdanie egzaminów SAT (ang. Sat Subject Tests) lub ACT, sprawdzających wiedzę przedmiotową i kompetencję aplikanta. Co więcej, prawie każdy uniwersytet wymaga od zagranicznych studentów przystąpienia do egzaminu językowego TOEFL (skr. od ang. Test of English as a Foreign Language), sprawdzającego umiejętność mówienia, czytania, słuchania i pisania w języku angielskim.

Aplikacja na studia w USA – niezbędne dokumenty

Dokumenty zawierające wyniki z wyżej wymienionych egzaminów należy załączyć do systemu Common Application. Oprócz nich, niektóre uczelnie w USA wymagają:

 • wykazu przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki,
 • opisu najważniejszych osiągnięć aplikanta,
 • listy zajęć dodatkowych, na które uczęszczał kandydat,
 • eseju aplikacyjnego,
 • listu rekomendacyjnego od nauczycieli,
 • świadectwa maturalnego.

W przypadku aplikacji na studia II i III stopnia oczekuje się również:

 • wyniku egzaminu GRE,
 • dyplomu licencjata,
 • dyplomu magistra.

Tłumaczenia dokumentów w TurboTłumaczeniach

Zdecydowana większość tych dokumentów wymaga tłumaczenia. To, jakie są szczegółowe wymagania co do ich sporządzenia, warto sprawdzić na stronie uniwersytetu, na który chce się aplikować. Najczęściej tłumaczy się rekomendacje, świadectwa, dyplomy, wyniki egzaminów i eseje aplikacyjne.

Tak się składa, że wszystkie te dokumenty można przetłumaczyć u nas, czyli w TurboTłumaczeniach. Jesteśmy internetowym biurem tłumaczeń, działającym 24/7 przez 7 dni w tygodniu. Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi, posiadającymi odpowiednie kompetencje do wykonywania tego typu przekładów. Działamy szybko i profesjonalnie. Tłumaczymy wszystko, zapewniając przy tym szybkie i wygodne tłumaczenia dokumentów online. Od lat pomagamy polskim uczniom rozpocząć studia za granicą – również w Stanach Zjednoczonych.

Jaka wiza jest potrzebna, żeby studiować w USA?

Po zdaniu egzaminów, przetłumaczeniu dokumentów i złożeniu aplikacji nie pozostaje nic innego, jak czekać na jej wynik. Pozytywna odpowiedź to jednak nie koniec drogi po marzenia. Musisz bowiem uzyskać wizę studencką. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba w nim udowodnić, że posiada się odpowiednie fundusze na pokrycie czesnego i utrzymanie się w USA. Dodatkowo konieczne jest załączenie certyfikatu językowego i wniesienie opłaty o wysokości 160 dolarów. Kolejnym krokiem jest umówienie się na spotkanie w konsulacie.

Koszt studiów w USA

Ile tak właściwie kosztują studia w USA? Prawda jest taka, że nie należą one do najtańszych. Przystąpienie do egzaminu SAT kosztuje około 45$-65$. Test językowy TOEFL to wydatek o wartości 205$. Sama w sobie opłata aplikacyjna potrafi wynosić od 100$ do 150$.

Czesne za rok studiów w Stanach Zjednoczonych to koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Wartość ta jest zależna od tego, czy dany uniwersytet jest publiczny, czy prywatny. Na wysokość stawki wpływa również prestiż uczelni. Do tego należy uwzględnić wydatki na:

 • akademik,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • podręczniki i pomoce naukowe,
 • bilety autobusowe,
 • zakupy spożywcze,
 • różnego rodzaju rozrywki.

Studia w Stanach Zjednoczonych dla każdego

Studia w Stanach Zjednoczonych to nie tylko olbrzymia szansa na rozwój, ale również spore wydatki. Na szczęście, studenci mają możliwość pobierania różnego rodzaju stypendiów. Wyjazd na studia do USA to wspaniała przygoda, która pozwala na zdobycie cenionego na całym świecie doświadczenia. Jest to marzenie wielu osób, które jak widać, jest możliwe do spełnienia.

Chcesz studiować za granicą? Przetłumacz dokumenty aplikacyjne!