Jak mawiał Benjamin Franklin, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Jedną z nich są podatki, które każdy musi płacić, przynajmniej teoretycznie. Podatek dochodowy jest z kolei jednym z podstawowych obciążeń fiskalnych, które funkcjonuje jeśli nie na całym świecie, to z całą pewnością w całej Europie. Jaka jest kwota wolna od podatku w Europie? Jakie są stawki podatku dochodowego w wybranych krajach europejskich? Na te pytania odpowiadamy na naszym TURBOblogu.

Tłumaczymy na ponad 60 języków świata

Jaka jest kwota wolna od podatku w Europie?

W większości systemów podatkowych funkcjonuje kwota wolna od podatku. W niektórych państwach jest to kwota znacząca, dzięki której można liczyć na naprawdę spory przypływ gotówki po okresie rozliczenia podatkowego. Co ciekawe, wysoko ustawiony próg kwoty wolnej od podatku niekoniecznie jest cechą charakterystyczną tylko zamożnych krajów. W wybranych krajach europejskich wygląda to następująco:

 • w Niemczech kwota wolna od podatku wynosi 8130 euro, co stanowi 20% średniej pensji;
 • w Grecji kwota wolna od podatku wynosi 5000 euro, co stanowi aż 46% średniej pensji;
 • we Francji jest to 5930 euro, co stanowi 18% średniej pensji;
 • jedna z najwyższych kwot wolnych od podatku istnieje w Hiszpanii, gdzie wynosi 17707 euro, co stanowi 73% średniej pensji;
 • w Austrii kwota wolna od podatku wynosi 11000 euro, co stanowi 32% średniej pensji;
 • w Finlandii wynosi on 16100 euro, co stanowi 40% średniej pensji;
 • w Luksemburgu kwota wolna od podatku wynosi 11625 euro, co stanowi 22% średniej pensji;
 • na Cyprze kwota wolna od podatku wynosi z kolei 19500 euro, co stanowi 71% średniej pensji;
 • w Belgii kwota wolna od podatku wynosi 8680 euro, co stanowi 23% średniego wynagrodzenia;
 • w Wielkiej Brytanii kwota ta wynosi 12000 euro, co stanowi 38% średniej pensji;
 • w Danii natomiast kwota wynosi 6263 euro, co stanowi 10% średniej pensji.

Jaka jest kwota wolna od podatku na świecie?

Podobny mechanizm fiskalny funkcjonuje również w większości krajów na świecie. Z tą jednak różnicą, że część rządów ustanowiła taką kwotę wolną od podatku, aby najbiedniejsi obywatele nie musieli płacić podatku dochodowego. Głównie po to, aby w kieszeniach tych osób zostało możliwie jak najwięcej gotówki, co zwiększy ich szansę na brak zapotrzebowania na krajowe świadczenia socjalne. Jest to swojego rodzaju paradoksem, ponieważ na takie działanie zdecydowały się w dużej mierze państwa o niskim stopniu rozwoju gospodarczego. Kwota wolna od podatku w wybranych krajach na świecie kształtuje się następująco:

 • w Kolumbii wynosi ona 9992,50 euro;
 • w Brazylii z kolei kształtuje się na poziomie 6193,88 euro;
 • w RPA jest nieco niższa i wynosi 4424,20 euro;
 • w Tajlandii natomiast jest to 3105,79 euro;
 • w Botswanie kwota ta jest równa 2739,46 euro;
 • w Maroko z kolei wynosi 2461,40 euro.

Ciekawie sytuacja wygląda też w Stanach Zjednoczonych. Kwota wolna od podatku w tym kraju ustalana jest każdego roku i wynosi ok. 10000 dolarów (8530,24 euro). Przy czym w przypadku USA próg jest celowo ustawiany na wysokim poziomie po to, aby większość emerytów i rencistów podlegała zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego. W efekcie mniej zamożni Amerykanie również nie będą musieli zapłacić, co zwiększy zasobność ich portfela konsumpcyjnego.

Jaki jest podatek dochodowy w Europie?

Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, powstaje obowiązek podatkowy. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do obliczenia podatku dochodowego, również różni się w zależności od kraju. Najwięcej zapłacą obywatele takich krajów, jak:

 • Austria, w której maksymalna stawka PITu wynosi aż 55%;
 • Belgia, gdzie podatek dochodowy wynosi 50%;
 • Dania, gdzie maksymalna stawka PITu wynosi 51,7%
 • Finlandia, w której podatek dochodowy wynosi 48%, przy czym w skład tego obciążenia wchodzą również podatki gminne i państwowy;
 • Grecja, gdzie podatek dochodowy wynosi 50% z uwzględnieniem już podatku solidarnościowego wynoszącego 8%;
 • Holandia, w której stawka PITu oscyluje na poziomie 52%;
 • Luksemburg, gdzie PIT jest równy 50% dochodów;
 • Niemcy, gdzie podatek dochodowy wynosi 45% i dodatkowo 5,5% podatku solidarnościowego;
 • Portugalia, gdzie PIT wynosi 56,5%;
 • Norwegia, gdzie stawka PITu wynosi 55,5%;
 • Szwecja, w której podatek dochodowy wynosi 57%;
 • Szwajcaria, w której PIT wynosi 45,5%.

Na przeciwległym biegunie znajdują się kraje, w których podatek dochodowy od osób fizycznych jest najniższy w Europie. Co ciekawe, w dużej mierze są to kraje o niskim stopniu rozwoju gospodarczego, chociaż nie jest to regułą. Najniższy PIT zapłacą obywatele takich krajów, jak:

 • Albania – 10%;
 • Białoruś – 15%;
 • Bośnia i Harcegowina – 0%;
 • Bułgaria – 10%;
 • Czarnogóra – 9%;
 • Liechtenstein – 17,89%;
 • Litwa – 15%;
 • Macedonia Północna – 10%;
 • Węgry – 15%.

Czym jest maksymalna stawka podatku dochodowego?

Widząc stawki podatku dochodowego w najbogatszych europejskich krajach można być zdumionym. Warto jednak pamiętać, że są to maksymalne stawki. Oznacza to, że w praktyce nie każdy obywatel zostanie objęty dokładnie taką stawką. Wpływa na to wiele regulacji wewnętrznych, takich jak chociażby liczne ulgi, które można od podstawy podatkowej sobie odliczyć lub inne krajowe kryteria, których zaistnienie wpłynie na obłożenie preferencyjną stawką podatkową.

Zależności te doskonale widać na przykładzie niewymienionej wyżej Serbii. W tym państwie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych może wynosić równie dobrze 10%, co i nawet 52%. Tak ogromna rozbieżność wskazuje jasno na fakt, że wewnętrzne krajowe regulacje mają znaczący wpływ na to, ile jako obywatel ostatecznie zapłacisz podatku dochodowego.

Jaka jest rola podatku dochodowego w budżecie państwa?

Warto mieć też na względzie rolę, jaką pełni podatek dochodowy w budżecie państwa. Z czysto teoretycznego punktu widzenia pełni on funkcję regulacyjną co oznacza tyle, że polega na wpływaniu na dochody i majątek podmiotów objętych tym obowiązkiem fiskalnym. W wielu państwowych budżetach wpływy z tytułu PITu są głównym źródłem kształtowania się rządowych środków, które następnie są redystrybuowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Część tych wpływów jest przeznaczana m.in. na finansowanie służby zdrowia czy systemu opieki socjalnej. Szczególnie tę ostatnią zależność widać w przypadku takich krajów, jak Niemcy, Norwegia czy Szwecja, gdzie poziom świadczeń socjalnych należy do najwyższych w całej Europie.

Jaka jest wolna wolna od podatku w Europie?

Czy warto wyjechać do pracy za granicę do krajów, w których obowiązuje najniższa kwota wolna od podatku? Odpowiedź, jak w wielu zresztą przypadkach, brzmi “to zależy”. Przede wszystkim od tego, czy faktycznie znajdziesz tam dobrze płatną pracę. Warto jednak rozważyć przeprowadzkę, jeśli często pracujesz jako freelancer lub wykonujesz inny wolny zawód. W niektórych państwa obok niskiej kwoty wolnej od podatku funkcjonują też niskie stawki podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Tak to wygląda chociażby w przypadku Czarnogóry, Macedonii Północnej czy Litwy. Gdziekolwiek się wybierzesz, pamiętaj o podstawach – czyli np. tłumaczeniach dokumentów, tłumaczeniu CV czy listu motywacyjnego. W tym zawsze chętnie pomożemy.

Tłumaczymy na ponad 60 języków świata