Znajomość języków obcych to obecnie naprawdę ogromny atut. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym każda firma ma lub zamierza mieć zagranicznych klientów. Umiejętność posługiwania się innymi językami otwiera wiele ścieżek kariery i pozwala działać na międzynarodowym rynku. Co więcej, ułatwia zrozumienie zagranicznej literatury, tradycji i historii innych krajów. Można śmiało powiedzieć, że pozwala spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Dowiedz się, jak obecnie wygląda znajomość języków obcych w Polsce i na świecie.

TURBOtłumaczenia dla studentów – załatwimy to!

Jak wygląda znajomość języków obcych w Polsce?

W Polsce najliczniejszą grupą znającą języki obce są osoby młode – studenci i uczniowie. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez TNS Polska. Zostały one wykonane w 2015 roku i obejmowały grupę 1 000 osób w wieku 15+. Wyniki ankiet pokazały, że aż 44% polaków zna jedynie język polski. Natomiast 38% badanych potwierdziło, że zna jeden język obcy. Dodatkowo 15% ankietowanych zadeklarowało znajomość dwóch języków, a znajomość trzech lub czterech oznajmiło jedynie 3% badanych.

No dobrze, ale jak dokładnie wygląda znajomość języków obcych w Polsce? Sprawdzić to pozwolą nam te same badania wykonane przez TNS. Według nich, w Polsce największą popularnością cieszy się język angielski. Zna go aż 64% badanych. Zaraz po nim znajduje się język rosyjski, który uzyskał 49% głosów. Następnie plasuje się język niemiecki, którego znajomość potwierdza 8% ankietowanych. Niżej pojawiają się język francuski (8%), włoski (4%) i hiszpański (3%).

Znajomość języków obcych w wybranych krajach europejskich

Wiesz już jak to wygląda w Polsce, ale co z pozostałymi krajami znajdującymi się w Europie? W końcu na tym stosunkowo niewielkim obszarze geograficznym mówi się w ponad 200 różnych językach. Patrząc na to, że Europa jest drugim najmniejszym kontynentem na Ziemi, można śmiało stwierdzić, że jest to naprawdę sporo. Dowiedz się, jakie języki są znane w Szwecji, Niemczech i Włoszech.

Języki znane w Szwecji

Zacznijmy może od Szwecji. Pod względem powierzchni jest to największy kraj w Europie Północnej, trzeci co do wielkości w Unii Europejskiej i piąty co do wielkości w Europie. Bardzo często pierwszą myślą, z którą kojarzona jest Szwecja, jest sklep meblowy IKEA. Wszystko dlatego, że to właśnie tam został on założony. Oczywiście obowiązującym tam językiem urzędowym jest szwedzki. Jak podają badania Komisji Europejskiej (“Europejczycy i ich języki”), w Szwecji znane są również:

 • angielski (53,97%),
 • niemiecki (18,66%),
 • francuski (6,85%),
 • hiszpański (4,78%),
 • duński (4,47%).

Języki znane w Niemczech

Jak to wygląda w najludniejszym państwie członkowskim Unii Europejskiej, czyli w Niemczech? Językiem urzędowym jest tam niemiecki – jeden z 24 oficjalnych języków UE i jeden z trzech języków roboczych w Komisji Europejskiej. Według badań przez nią przeprowadzonych,można tam również usłyszeć:

 • angielski (31,93%),
 • francuski (8,81%),
 • rosyjski (7,64%),
 • turecki (2,67%),
 • polski (2,6%).

Języki znane we Włoszech

Przejdźmy dalej i sprawdźmy, jaka jest znajomość języków obcych we Włoszech. Jeżeli chodzi o obowiązujący tam język urzędowy, to jest nim oczywiście włoski, który pod względem słownictwa jest zbliżony do łaciny. Komisja Europejska oznajmiła, że oprócz niego Włosi znają również:

 • angielski (13,74%),
 • francuski (8,46%),
 • hiszpański (6,56%), 
 • niemiecki (2,06%), 
 • baskijski (1,04%).

Znajomość języków obcych w Ameryce Północnej

Wiesz już, jak wygląda znajomość języków obcych w poszczególnych krajach Europy. Przyszła pora, abyś dowiedział się, jak radzą sobie mieszkańcy innych kontynentów. Przyjrzymy się bliżej Ameryce Północnej. Zgodnie z raportem Biura Cenzusowego z 2015 roku, jest to kontynent, na którym można usłyszeć ponad 350 różnych języków, w tym:

 • język angielski,
 • język hiszpański,
 • język chiński,
 • język francuski.

Warto zaznaczyć, że jako kontynent Ameryka Północna to również tzw. Ameryka Środkowa. Biorąc wszystko pod uwagę, na tym terytorium znajdują się w sumie 22 kraje, z czego największym i najbardziej zaludnionym są Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu pod względem ludności znajduje się Meksyk. Na trzecim miejscu lokuje się Kanada.

Języki znane w Kanadzie

Jak to wygląda w poszczególnych państwach znajdujących się w Ameryce Północnej, np. w Kanadzie? Z przeprowadzonego tam w 2016 roku spisu powszechnego wynika, że najpopularniejszym językiem jest angielski. Posługuje się nim 20 milionów osób, czyli aż 58% populacji kraju. Zaraz po nim plasuje się język francuski, w którym porozumiewa się 21% tamtejszych mieszkańców. Jeszcze innym, dość popularnym językiem jest chiński, który ma ponad 1,2 miliona użytkowników, co stanowi 3,5% Kanady.

Języki znane w Meksyku

Jeszcze innym krajem znajdującym się w Ameryce Północnej jest Meksyk. Zamieszkuje go 117 mln ludzi, co czyni go 11 na świecie państwem pod względem liczby ludności. Jak podają badania Statista Research Department, zdecydowana większość populacji posługuje się tam językiem hiszpańskim (92.7%) i językami rdzennymi (5,7%). Oprócz rodzimych języków meksykańskich można tam również usłyszeć język angielski, którym posługuje się jedynie 5% mieszkańców. Odsetek ten jest wyższy w regionie północnym, czyli bezpośrednio sąsiadujący ze Stanami Zjednoczonymi.

Czym są poziomy językowe?

Mówiąc o językach obcych, warto wspomnieć o jednej, dość istotnej sprawie, jaką są poziomy językowe. Pozwalają one na określenie stopnia znajomości języków obcych. Są ustandaryzowane, dzięki czemu mają swój punkt odniesienia w różnych krajach. Poziomy językowe można porównać do wspinania się na drabinie. Osoby uczące się danego języka zazwyczaj zaczynają od najniższych szczebli – czyli od bardzo prostych rzeczy, takich jak liczby i kolory. Następnie wspinają się coraz wyżej, ucząc się codziennego słownictwa i gramatyki. 

Jak wyglądają poziomy znajomości języka angielskiego?

Aby lepiej to zobrazować, możemy posłużyć się przykładem. Sprawdźmy, jak wyglądają poziomy znajomości języka angielskiego. Składają się one z trzech podstawowych poziomów, z których każdy dzieli się na kolejne dwa. Rozróżniamy poziom A – początkujący, B – średniozaawansowany oraz C – zaawansowany.

Poziomy początkujące A1 i A2

Poziom A1 oznacza, że osoba posługująca się językiem angielskim potrafi używać codziennych wyrażeń i bardzo podstawowych zwrotów. Umie również się przedstawiać oraz zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych (np. miejsce zamieszkania). Potrafi wchodzić w interakcje w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowa do pomocy. 

Na poziomie A2 osoba posługująca się językiem angielskim umie już formułować jasne i dobrze zbudowane zdania na temat otaczającej ją rzeczywistości. Potrafi również w prosty i bezpośredni sposób przekazywać informacje na temat czynności rutynowych.

Poziomy średniozaawansowane B1 i B2

Poziom B1 oznacza, że osoba posługująca się językiem angielskim rozumie i używa zwrotów regularnie spotykanych w pracy, szkole oraz czasie wolnym. Umie również opisywać wydarzenia, uczucia i zainteresowania. Potrafi poradzić sobie podczas rozmów na nie skomplikowane tematy – nawet jeśli nie zna danego słownictwa, rozumie znaczenie głównego wątku konwersacji.

Poziom B2 oznacza, że dana osoba umie swobodnie używać angielskiego w kontaktach towarzyskich. Potrafi tworzyć jasne i dobrze sformułowane zdania i szczegółowo wypowiadać się na różne tematy. 

Poziomy zaawansowane C1 i C2

Poziom C1 oznacza, że dana osoba umie płynnie i spontanicznie mówić w języku angielskim. Potrafi formułować jasne, dobrze ustrukturyzowane i szczegółowe wypowiedzi na przeróżne tematy. Co więcej, rozumie trudne teksty i dostrzega zawarty w nich sens przekazu. Umie również precyzyjnie używać języka w celach społecznych, akademickich i zawodowych.

Ostatni jest poziom C2, który oznacza, że dana osoba prawie perfekcyjnie opanowała znajomość języka angielskiego. Rozumie ona prawie każdy tekst, zarówno pisany, jak i mówiony. Dostrzega wszelkie niuanse w treściach i zawarte w nich tezy. Potrafi wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie.

Znajomość języków obcych w Polsce i na świecie

Wiesz już, jak wygląda znajomość języków obcych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Władanie więcej niż jednym językiem z pewnością niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala na samodzielne porozumiewanie się z zagranicznymi osobami oraz prowadzenie międzynarodowych, wielojęzycznych kampanii. Mimo to nie musisz się martwić, jeśli nie znasz danego języka. Zawsze możesz skorzystać z pomocy naszych TurboTłumaczy i zapoznać z ofertą, w której dostępnych jest wiele języków tłumaczeń.

TURBOtłumaczenia dla studentów – załatwimy to!