Kraje są różne, jednak wszystkie je łączy jedna wspólna cecha – podatki. Dotyczy to również osób, które zdecydowały się żyć na emigracji w Norwegii. Obowiązujący system nakłada na Ciebie terminy, w których musisz obowiązkowo się rozliczyć. W przeciwnym razie norweski Urząd Podatkowy (norw. Skatteetaten) zrobi to za Ciebie. Warto wiedzieć jednak, kiedy Norwegia zwraca podatek i jak złożyć korektę podatkową.

Tłumaczenie przysięgłe? Zamów online!

Rozliczenie podatku w Norwegii – jak wygląda?

Corocznie na przełomie marca i kwietnia Skatteetaten publikuje w Altinn wstępne rozliczenie podatkowe (norw. skattemelding, dawniej salvangivelse). Znajdują się w nim wszystkie informacje, jakie urząd pozyskał od pracodawców, banków, NAV oraz innych podmiotów. W Twoim obowiązku, jako norweskiego podatnika, leży skontrolowanie, czy wszystkie dane się zgadzają.

Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy Twoje wstępne rozliczenie podatkowe zgadza się z rocznym zestawieniem przychodu oraz odprowadzonym podatkiem. Taki dokument otrzymujesz zawsze od swojego pracodawcy na początku każdego roku. Osobną kwestią jest skontrolowanie wszelkich rozliczeń, jakie otrzymasz od NAV oraz innych podmiotów.

Poprawki w skattemelding

Należy wyróżnić dwie okoliczności, przy których zaistnieniu będziesz musiał dokonać poprawek do otrzymanego skattemelding. Przede wszystkim musisz to zrobić, jeżeli zauważysz rozbieżność w informacjach pomiędzy otrzymanym wstępnym rozliczeniem, a zestawieniem przychodów i podatków od Twojego pracodawcy.

Osobną kwestią pozostaje fakt uznania przysługujących Ci ulg podatkowych. W przypadku pracowników zagranicznych szczególnie istotne jest uzyskanie statusu pendler (czyli osoby dojeżdżającej). Mogą Ci przysługiwać również m.in. odpisy od kredytu hipotecznego, ulga rodzicielska, wpłaty na indywidualny fundusz emerytalny, część składki na związki zawodowe, odpisy z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży) i inne.

Kompletny dokument skattemelding musisz następnie przesłać do Urzędu Podatkowego. Możesz to zrobić tradycyjną pocztą, jednak będzie to miało wpływ na to, kiedy Norwegia zwraca podatek. Dużo szybciej otrzymasz zwrot, jeśli rozliczenie złożtsz za pomocą systemu Altinn. O ile się w nim zarejestrowałeś odpowiednio wcześnie, bo czas na to masz tylko do 1. marca każdego roku.

Terminy złożenia deklaracji podatkowej

Pamiętaj, że na wprowadzenie ewentualnych poprawek w skattemelding masz czas tylko do 30. kwietnia każdego roku. W wyjątkowych okolicznościach możesz ten termin wydłużyć do 31. maja, będzie to jednak wymagało, abyś złożył odpowiednie podanie do urzędu. Najlepiej jak najszybciej.

Niezależnie od tego, czy naniosłeś poprawki do wstępnego rozliczenia czy nie, po 31. kwietnia (lub 31. maja) Twoje zeznanie traktowane jest jako ostateczne (norw. skatteoppgjør). Wynik rozliczenia otrzymasz najszybciej 20. czerwca (jeśli korzystasz z Altinn) lub po 22. czerwca, jeśli deklarację złożyłeś w formie papierowej.

Jak odczytać skatteppgjør?

Skatteoppgjør jest najważniejszym dokumentem, dotyczącym Twojego rozliczenia podatkowego. Przede wszystkim dlatego, że to on informuje o tym, ile musisz jeszcze ewentualnie dopłacić do podatku lub jaki uzyskasz ostateczny zwrot. Z Twojego punktu widzenia najważniejsze będzie rozszyfrowanie następujących pojęć:

x/12 – są to miesiące pobytu w Norwegii. Jeżeli pracowałeś cały rok, na dokumencie figurować będzie 12/12.

Beregnet skatt – należy podatek. Informuje o tym, jaka powinna zostać potrącona zaliczka na podatek dochodowy w danym roku rozliczeniowym.

Forskuddstrekk – zaliczka na podatek. Jest to informacja o tym, jakie zaliczki faktycznie zostały pobrane w ciągu roku. W Twoim obowiązku leży skontrolowanie, czy informacja ta jest zgodna z zestawieniem, które otrzymałeś od swojego pracodawcy.

Til gode – zwrot podatku. Sformułowanie takie znajdziesz na swoim rozliczeniu, jeśli Urząd Podatkowy stwierdzi nadpłatę i przyzna Ci zwrot podatku.

Restskatt – dopłata do podatku. Może się okazać, że zamiast zwrotu, to Ty będziesz musiał zapłacić urzędowi. W przypadku dopłaty wyższej, niż 1000 NOK, urząd podzieli spłatę na dwie raty. Otrzymasz również faktury, które powinieneś opłacić w terminie, aby uniknąć naliczenia odsetek karnych.

Korekta podatku w Norwegii

Może się jednak okazać, że w otrzymanym wyniku rozliczenia podatkowego będą widnieć błędy. Okazuje się, że statystycznie najczęściej są to kwestie dotyczące nieuznania odpisu kosztów uzyskania przychodu oraz wysokości dochodu lub zaliczki potrąconej na podatek. Urząd Podatkowy może jeszcze nie uznać przysługujących Ci ulg lub innych rodzajów odliczeń podatkowych. W takich przypadkach powinieneś złożyć korektę podatku.

Termin składania korekty podatku

Od 2016 roku procedura złożenia odwołania od wyniku rozliczenia jest uproszczona. Zasadniczo masz tylko 6 tygodni od daty otrzymania na to, aby złożyć korektę. Teoretycznie urząd rozpatruje również wnioski nadesłane po tym czasie, ale nie później, niż w ciągu 12 miesięcy. Jednak im później to zrobisz, tym mniejsza szansa na pozytywne jego rozpatrzenie.

Korekta podatku – dokumenty, jakich potrzebujesz

To, jakich dokumentów będziesz potrzebować, będzie zależne od tego, jakie informacje musisz skorygować. Dla przykładu: zmieniając informacje dotyczące statusu pendler, będziesz musiał dysponować potwierdzeniami podróży, zaświadczeniem o wspólnym zameldowaniu z małżonką i dziećmi, aktem urodzenia oraz ślubu, dokumentami potwierdzające najem lub własność lokalu oraz potwierdzeniami zapłaty za prąd.

Kiedy Norwegia zwraca podatek?

Jeżeli uda Ci się dochować wszystkich terminów i nie musisz czekać na rozpatrzenie Twojego odwołania od decyzji podatkowej, zwrot nadpłaconego podatku otrzymasz w jednym z trzech terminów. W pierwszej kolejności otrzymają go emeryci oraz osoby, których zeznania nie miały żadnych uchybień oraz korzystają z systemu Altinn. Następuje to w okolicach 22. czerwca. Kolejna tura wypłata zwrotów ma miejsce 2. sierpnia, zaś trzecia – 25. października.

Koszt uzyskania przychodu w Norwegii

Wysokość zwrotu zależy od kilku czynników. Jedną z nich jest koszt uzyskania przychodu (norw. minsterfradrag). Przysługuje on każdemu norweskiemu pracownikowi i wynosi z zasady 43% uzyskanego przychodu. Zależy to jednak od ilości przepracowanych miesięcy nad fiordami. Im krócej pracowałeś, tym mniejszy procent przychodów będziesz mógł rozliczyć jako koszt. Co za tym idzie – ostatecznie wyższy będzie podatek, który zapłacisz.

Tłumaczenia norweskich dokumentów

Powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał dysponować tłumaczeniami dokumentów, chcąc skorzystać z niektórych odpisów i ulg podatkowych. Dotyczy to szczególnie statusu pendler. W celu ubiegania się o ten rodzaj odliczenia, powinieneś dysponować aktem urodzenia oraz ślubu w języku angielskim lub norweskim. Obowiązek przedkładania przetłumaczonych dokumentów istnieje wobec wszystkich tych, które zostały wydane w języku polskim. Jeżeli o to nie zadbasz, norweski Urząd Podatkowy ich nie uzna, co będzie skutkować niższym zwrotem podatku, który otrzymasz. Pamiętaj, że tłumaczenie na norweski możesz zlecić u nas.

Pamiętaj o terminach podatkowych w Norwegii

To, kiedy Norwegia zwraca podatek, nie jest jedynym terminem, o którym musisz pamiętać. Równie ważne są inne daty, których masz obowiązek przestrzegać. Szczególnie dotyczy to następujących:

1. marca – ostateczny termin rejestracji w Altinn.

4. kwietnia – Urząd Podatkowy w tym dniu zaczyna wysyłać papierowe skattemelding.

30. kwietnia lub 31. maja – ostateczny ustawowy termin odesłania skattemelding.

20. czerwca – dzień, w którym wstępne rozliczenia podatkowe są akceptowane przez urząd.

16. grudnia – data wystawienia nowych kart podatkowych.

Daty zwrotów podatku w Norwegii

Z punktu widzenia zwrotów podatków, w Norwegii obowiązują trzy daty:

22. czerwca – początek wypłat w pierwszej turze.

2. sierpnia – druga tura wypłat.

25. października – ostatnia tura zwrotów.

Tłumaczenie przysięgłe? Zamów online!