Rozliczenie podatku w Norwegii za 2021 rok musi nastąpić do 30. kwietnia 2022 roku. Jeżeli jesteś osobą indywidualną, to ten termin możesz wydłużyć do końca maja. Urząd Skarbowy samodzielnie obliczy wstępną wysokość podatku na podstawie informacji, którymi już dysponuje. Jako obcokrajowiec, możesz uzyskać status pendler w 2022 roku. Jest to jedna z najbardziej korzystnych ulg podatkowych w Norwegii.

Przybij piątkę z wikingiem. DogadamyCię z nim.

Rozliczenie podatku w Norwegii

Pracując w Norwegii pierwszą czynnością, jaką musisz wykonać w celu rozliczenia podatku za 2021 rok, jest pozyskanie karty podatkowej właściwej dla okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, Urząd Skarbowy nałoży na pracodawcę obowiązek odliczenia 50% podatku od uzyskanego przychodu. Jak zatem widać – dbałość o pozyskanie tego dokumentu leży w Twoim interesie.

Jak to dalej wygląda?

Na przełomie marca i kwietnia Urząd Skarbowy udostępni na platformie Altinn wstępne rozliczenie podatkowe (norw. Skattemelding). Dokument ten będzie wypełniony na podstawie informacji, jakie fiskus pozyskał od pracodawców, NAVu, banków oraz innych podmiotów, które mają znaczenie w obliczeniu wysokości podatku. W Twoim obowiązku jako podatnika leży kontrola tego dokumentu. Jeżeli nie zgłosisz żadnych zastrzeżeń, Urząd Skarbowy uzna skattemelding za ostateczne rozliczenie podatkowe (norw. skattepjor). Wynik zostanie udostępniony Ci na Altinn lub wysłany pocztą na wskazany adres.

WAŻNE! Jeżeli nie korzystasz z Altinn, zadbaj o aktualizację miejsca zamieszkania w Folkeregister. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy nie będzie w stanie dostarczyć wyniku rozliczenia podatkowego.

Co zrobić, gdy skattemelding się nie zgadza?

Może jednak się zdarzyć, że wstępne rozliczenie podatku w Norwegii za 2021 rok wysłane przez Urząd Skarbowy nie będzie się zgadzać ze stanem faktycznym. W takim przypadku jako podatnik masz obowiązek zgłosić korektę najpóźniej do 30. kwietnia (możesz ten termin przedłużyć do końca maja). Będziesz musiał rozliczyć się osobiście zasadniczo tylko w dwóch przypadkach:

 1. Gdy informacje w skattemelding nie będą zgodne z rocznymi rozliczeniami, jakie otrzymałeś od swojego pracodawcy lub innych instytucji, takich jak NAV.
 2. Będzie przysługiwało Ci prawo do skorzystania m.in. z odliczeń wynikających ze statusu pendler w 2021 roku.

Odpisy podatkowe w Norwegii

Wysokość podatku w Norwegii za 2021 rok możesz obniżyć, o ile przysługują  Ci określone odliczenia. Warto wiedzieć, że możesz korzystać z następujących ulg i odpisów:

 • Standardowy odpis dla zagranicznego pracownika dojeżdżającego (tzw. status pendler),
 • Odpisy z tytułu odsetek od kredytów,
 • Odpisy z tytułu dojazdów do pracy,
 • Odpisy z tytułu dojazdów do szkoły lub przedszkola,
 • Odpisy z tytułu zgromadzonych środków na BSU.

Status pendler w 2022 roku

Jedną najkorzystniejszych ulg podatkowych dla obcokrajowców w Norwegii jest status pendler, czyli pracownika dojeżdżającego. Głównym kryterium jego uzyskania jest konieczność wykazania legalnego zatrudnienia w Norwegii, a także udokumentowanie regularnych podróży do Polski. Istnieją w zasadzie dwa rodzaje tej ulgi podatkowej.

Familiependler – gdy dojeżdżasz do rodziny

Najczęściej spotykaną ulgą podatkową jest familiependler. Przysługuje Ci w sytuacji, gdy sam legalnie pracujesz u norweskiego pracodawcy, jednak swoją rodzinę pozostawiłeś w Polsce. W takim przypadku musisz spełnić łącznie 3 kryteria, aby uzyskać status pendler w 2022 roku:

 • legalne zatrudnienie w Norwegii i odprowadzanie składek społecznych do NAV;
 • rodzina na co dzień mieszka w Polsce (tj. żona i/lub dzieci poniżej 21. roku życia). Warunkiem koniecznym jest posiadanie wspólnego adresu zameldowania;
 • odwiedzanie swojej rodziny przynajmniej 3 razy w roku podatkowym.

Enslig pendler dla osób samotnych

Szczególnym przypadkiem statusu pendler jest enslig pendler. Masz prawo do skorzystania z tej ulgi podatkowej pod warunkiem, że pozostajesz w stanie wolnym. Dodatkowym kryterium jest posiadanie stałego adresu zamieszkania poza granicami Norwegii przy czym warunki mieszkaniowe muszą być lepsze od tych norweskich. Łącznie więc musisz spełnić następujące warunki:

 • dysponować samodzielnym mieszkaniem w Polsce, przy czym nie musisz być jego właścicielem. Wystarczy, że je wynajmujesz. Mieszkanie musi być mieć dostęp do bieżącej wody oraz kanalizacji;
 • współdzielisz lokum z innymi osobami w Norwegii, przy czym jego powierzchnia jest mniejsza, niż 30 mkw na osobę lub 50 mkw na dwie osoby. Mieszkanie takie musi posiadać współdzieloną łazienkę oraz kuchnię;
 • musisz wyjeżdżać do Polski przynajmniej raz na 3 tygodnie.

Rzadsze wyjazdy a enslig pendler

Powinieneś wiedzieć, że nawet jeśli Twoje wyjazdy są rzadsze, niż wymagane przepisami prawa, nie oznacza to konieczności zrezygnowania z enslig pendler. W dalszym ciągu masz prawo do tej ulgi podatkowej pod warunkiem, że Twoje rzadsze podróże do ojczyzny wynikają z następujących zdarzeń:

 • przebywałeś w tym czasie na zwolnieniu chorobowym;
 • posiadasz nietypowe warunki pracy;
 • uzyskałeś niski dochód;
 • wystąpiły inne nietypowe okoliczności.

Dokumentowanie statusu pendler w 2022 roku

Korzystanie z tej ulgi podatkowej jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy prawidłowo udokumentujesz podróże do Polski. Mogą to być np. potwierdzenia opłat promowych lub karty pokładowe lotnicze (bilety na samolot nie są uznawane). Jeśli korzystasz z familiependler, musisz przedłożyć w sumie 6 takich potwierdzeń odbycia podróży. Osoby samotne z kolei muszą podróżować co 3 tygodnie, w związku z czym powinny odbyć ok. 17 podróży i dysponować ok. 34 potwierdzeniami.

Status pendler – odpisy podatkowe

Zyskując status pendler w 2022 roku, masz prawo do licznych odpisów podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim ulg rodzicielskich, wynoszących 25 tys. NOK na jedno dziecko i 15 tys. NOK za każde kolejne. Przy czym musisz udokumentować poniesione koszty, np. poprzez przedstawienie rachunków za przedszkole lub usługi opiekunki. Sprawując opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, możesz odliczyć od podatku koszty wynikające z opieki specjalistycznej.

Ważną informacją jest możliwość skorzystania z ulgi rodzicielskiej dla samotnych rodziców. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku pobierania rozszerzonego zasiłku rodzinnego na dzieci, które nie ukończyły osiemnastu lat.

Co jeszcze możesz odliczyć mając status pendler?

Ulgi rodzicielskie oraz dla samotnych rodziców to nie jedyne odpisy, z których możesz skorzystać mając status pendler. Składając rozliczenie podatkowe w 2022 roku masz prawo do następujących odliczeń:

 • odpis z tytułu wpłaty na indywidualny fundusz emerytalny;
 • odliczenia z tytułu odsetek od kredytów w Polsce i w Norwegii;
 • odpisy z tytułu darowizn na organizacje charytatywne;
 • odpis z tytułu składki na program oszczędnościowy dla młodzieży (tzw. BSU);
 • część składki na związki zawodowe;
 • część wpłaty do publicznej lub prywatnej kasy emerytalnej;
 • odpis z tytułu kwoty wolnej od podatku (norw. personfradrag);
 • odliczenie kosztów uzyskania przychodu (norw. minstefradrag).

Tłumaczenia w rozliczeniach podatkowych w Norwegii

Rozliczając swój podatek w Norwegii, nie musisz dysponować tłumaczeniami przysięgłymi. Musisz jednak rozumieć znaczenie pojęć, jakie znajdziesz na wstępnym rozliczeniu podatkowym (norw. skattemelding). Jest to niezbędne, jeśli chcesz uzyskać jak najwyższy zwrot podatku. W tym celu warto zlecić tłumaczenie dokumentów podatkowych na język norweski wyspecjalizowanym firmom. Tylko w taki sposób będziesz w stanie sprawdzić, czy skattemelding zawiera prawidłowe informacje.

Rozliczenia podatkowe i status pendler w 2022 roku

Pracując w Norwegii, należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących podatków. Chociaż nie musisz martwić się wypełnianiem wstępnego rozliczenia, to warto sprawdzić, czy informacje w otrzymanym skattemelding są prawidłowe. Powinieneś również zorientować się, czy możesz zastosować odliczenia wynikających ze statusu pendler w 2022 roku. Jeżeli tak, to masz prawo do wielu odpisów, co wpłynie na wysokość zwrotu podatku.

Tłumaczenia dokumentów na norweski