Czytając ten artykuł prawdopodobnie pracujesz lub pracowałeś w Holandii i otrzymałeś Jaaropgaaf. Z czysto definicyjnego punktu widzenia, jest to holenderskie zaświadczenie o dochodach i wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Takiego dokumentu potrzebujesz nawet w sytuacji, gdy już wróciłeś do Polski. Pod względem językowym nie jest to on skomplikowany. Wystarczy znajomość kilku pojęć, aby tłumaczenie jarografu było całkowicie zrozumiałe.

Tłumaczenie jarografu na polski – słownik pojęć

Posiłkując się informacjami zawartymi na stronie toolipany.wordpress.com, tłumaczenie jarografu na polski wygląda następująco:

Loon

Niekiedy możesz się spotkać z określeniami: LOON VOOR LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN lub FISCAAL LOON. Jest to kwota dochodu brutto.

Ingehouden Loonbelasting lub Premie Volksverzekeringen

Niekiedy również określane jako: LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN lub LOONHEFFING lub INGEHOUDEN LOONHEFFING. Czyli pobrana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne. Stanowi maksymalną kwotę zwrotu podatku z Holandii o jaką możesz się ubiegać.

Arbeidskorting 

Również znane jako: VERREKENDE ARBEIDSKORTING. Czyli nic innego, jak ulga pracownicza. Przysługujące zmniejszenie opodatkowania dokonane przez pracodawcę.

Premie ziekenfonds 

Występuje też jako: INGEHOUDEN BIJDRAGE ZORGVERZEKERINGSWET, czyli ubezpieczenie zdrowotne.

Generalnie rzecz biorąc, składki na ubezpieczenia społeczne są mało istotne z punktu widzenia zwrotu podatku. Możesz ją odliczyć dopiero po przekroczeniu dość wysokiego progu kwotowego, co do zasady jednak w przypadku pracowników z Polski to się nie zdarza.

Loon Zorgverzekeringswet 

Dochód brutto podlegający ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Levensloopverlofkorting

Ulga ze względu na staż pracy.

Jest to ulga od wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne, której podstawą wyliczenia jest staż pracy. Im jest dłuższy, tym wyższa ulga.

Loonheffingskorting

Ulga w podatku od wynagrodzenia.

Ulgę loonheffingskorting można zastosować jako: ulga dla pracowników starszych, ulga dla młodzieży niepełnosprawnej, powszechna ulga podatkowa oraz (zwiększona) ulga pracownicza.

Do czego Ci potrzebny jarograf?

Już wiesz, jak brzmi tłumaczenie jarografu, tym samym wiesz, o czym dokładnie informuje ten dokument. Osobną kwestią pozostaje fakt, do czego będzie Ci on potrzebny. Zasadniczo masz obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów z holenderskim urzędem podatkowym. Jarograf stanowi absolutną podstawę do wykonania tej czynności administracyjnej.

Praca za granicą a konwencja MLI

Co więcej, zgodnie z konwencją MLI, każda osoba pracują za granicą musi wykazywać swoje dochody w kraju pochodzenia, a konkretniej – kraju, którego jest rezydentem podatkowym. Tym samym jako obywatel (rezydent podatkowy) Polski, musisz przedłożyć polskim urzędom swoje dochody uzyskane m.in. w Holandii. Do tego celu służy właśnie jarograf, będący absolutnie podstawowym dokumentem podatkowym dla każdego holenderskiego pracownika.

Dlaczego powstała konwencja MLI?

Sama konwencja MLI powstała w celu walki z działaniami, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz transfer dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie lub braku opodatkowania. Wdrożone mechanizmy dotyczą przede wszystkim międzynarodowych przedsiębiorstw, które stosują praktyki bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej. Niemniej w mniejszym stopniu dotykają również pracowników świadczących pracę za granicą, co ma zapewnić większą transparentność uzyskiwanych zarobków.

Poza jarografem, do rozliczenia w Polsce będziesz potrzebować jeszcze wypełnioną deklarację PIT36ZG. Mając więc tłumaczenie jarografu, znacznie łatwiej będzie Ci wypełnić ten dokument, który złożysz do polskiego urzędu podatkowego. 

Kto wydaje jarograf w Holandii?

Powinieneś też wiedzieć, że co do zasady jarograf wydaje Ci holenderski pracodawca. Co ważne, ma obowiązek zrobić to najpóźniej do połowy marca. Jak to będzie wyglądało, jeśli w ciągu jednego roku podatkowego świadczyłeś pracę dla kilku pracodawców? Cóż, otrzymasz kilka jarografów. 

Niemniej w praktyce zdarza się, że nie otrzymasz karty podatkowej ze swojej firmy. Powody mogą być różne – niechęć pracodawcy, jego bankructwo lub chęć uchylenia się od obowiązku. W takich sytuacjach Belastingdienst (holenderski urząd podatkowy) może wydać Ci druk IB60 lub wydruk dokumentu z systemu FLG. Zanim jednak zgłosisz się do holenderskiego urzędu podatkowego, spróbuj wyegzekwować wydanie jarografu przez Twojego pracodawcę. Ostatecznie to jego prawny obowiązek.

Czym się różni IB60 od FLG?

Między dwoma dokumentami, o które możesz wnioskować do Belastingdienst, zachodzą jednak zasadnicze różnice. Na druku IB60 znajdują się wyłącznie informacje o przychodach brutto, przez co nie może on służyć jako podstawa rozliczenia. Nieco inaczej jest w przypadku wydruku FLG. Jest to pełnoprawny dokument skarbowy, dzięki któremu możesz spokojnie dopełnić formalności podatkowych tak w Holandii, jak i w Polsce.

Jeśli więc znalazłeś się w sytuacji, w której Twój pracodawca z jakiegoś powodu nie chce Ci wydać jarografu, zgłoś się do Belastingdienst. Najlepiej z prośbą o wydanie wydruku z systemu FLG, co pozwoli Ci na dopełnienie wszelkich formalności skarbowo-podatkowych.

Nieprawidłowy jarograf? Zgłoś się po korektę!

Pamiętaj też, że zarówno na Tobie, jak i na Twoim pracodawcy, ciąży odpowiedzialność za prawidłowość informacji znajdujących się na jarografie. Z tego powodu dokładnie przeanalizuj, czy wszystkie dane widniejące na otrzymanym dokumencie są zgodne z prawdą. W szczególności dotyczy to takich elementów, jak: przychód brutto, a także numer BSN lub SOFI-nummer. Ważne są też Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości, koniecznie poproś swojego pracodawcę o dokonanie korekty. W przeciwnym razie możesz ponieść konsekwencje prawne.

Co to są koszty eksterytorialne i jak się mają do podatku?

Innym rodzajem ulgi, o który możesz niekiedy wnioskować, jest tzw. ulga dla pracowników tymczasowych. Aby skutecznie się o nią ubiegać, będziesz potrzebować informacji o kwocie ET Kosten. Wlicza się do nich m.in. tygodniowe lub miesięczne koszty za wynajem, koszty rozmów telefonicznych z rodziną w Polsce czy ogólne koszty życia, które by nie wystąpiły w przypadku stałej pracy w Holandii. Co istotniejsze, jak donosi holandia.org, nawet 90% Polaków, którzy pracują w Holandii, mogą ubiegać się o tę ulgę. Średni zwrot z tytuł ET Kosten wynoszą aż 750 euro. Więcej informacji tutaj >>>

Tłumaczenie jarografu i tłumaczenia pracownicze

Tłumaczenie jarografu będzie Ci potrzebne do wypełnienia PIT36ZG w Polsce, a także do prawidłowego rozliczenia podatkowego w Holandii. Wiedząc, co znajduje się na takim dokumencie będziesz wiedział, w jaki sposób masz wypełnić pozostałe deklaracje podatkowe. Warto też pamiętać o tłumaczeniach niderlandzkiego, które jako pracownik będziesz potrzebować za granicą. Należą do nich m.in. tłumaczenia CV, tłumaczenia dokumentów medycznych czy chociażby tłumaczenia umów.

Tłumaczymy z niderlandzkiego i 59 innych języków świata